Nawiązanie stałej współpracy z „Przedsiębiorstwem Budowy Szybów – Jastrzębskiej Spółki Węglowej”