Przyjęcie do Izby Przemysłowo Handlowej

w Tarnowskich Górach